SHINY

SUREMARK

BINDERMAX

STZ

TOYODA

ETONA

HERI

thông tin liên hệ
Hotline
Quản lý
0943 728 080 - (028) 9253 861
(028) 9255 407 - (028) 9255 408

Chia sẻ lên:
Dấu ngày tháng kèm số

Dấu ngày tháng kèm số

Mô tả chi tiết

 


S-310A ( dấu 2 ngày tháng) 
Kích thước : 5 X 49 mm
Khay mực : S-311-7 / S-311-7A
Màu mực :

S-310B ( dấu ngày tháng kèm số)
Kích thước : 5 X 49 mm
Khay mực : S-311-7 / S-311-7A
Màu mực :

S-310C ( dấu số)
Kích thước : 5 X 49 mm
Khay mực : S-311-7 / S-311-7A
Màu mực :

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Dấu số, ngày tháng S300, S309
Dấu số, ngày tháng S300, S309
Dấu số, ngày tháng S400, S409, S449, S414
Dấu số, ngày tháng S400, S409, S449, S41...
Dấu ngày có sẵn nội dung S401, S410
Dấu ngày có sẵn nội dung S401, S410
Dấu ngày tháng nội dung có sẵn S303, S304
Dấu ngày tháng nội dung có sẵn S303, S30...
Dấu có 2 ô ngày tháng S311
Dấu có 2 ô ngày tháng S311
Dấu ngày có sẵn nội dung S312
Dấu ngày có sẵn nội dung S312
Dấu số 13 số S313
Dấu số 13 số S313
Dấu ngày tháng kèm số
Dấu ngày tháng kèm số